Skontaktuj się ws franczyzy BIOWAY

Zapraszamy wszystkich chętnych do zapoznania się z informacjami opisującymi m. in.: zasady wyboru franczyzobiorców oraz zasady współpracy z osobami, które otrzymają licencję na prowadzenie bistro pod marką BIOWAY.

 • Współpracując z BIOWAY otrzymacie Państwo kompletne know-how, a także wsparcie potrzebne do stworzenia i prowadzenia bistro marki BIOWAY.
 • Udzielając licencji nie jesteśmy w stanie zagwarantować sukcesu komercyjnego prowadzonej działalności. Z naszego doświadczenia wynika, że sukces zależy w głównej mierze od zaangażowania i zdolności zarządczych biorcy licencji, nie zaś od posiadanych środków na inwestycję.
 • Od kandydatów oczekujemy znalezienia potencjalnej lokalizacji na bistro BIOWAY. Jej brak nie dyskwalifikuje kandydata, ponieważ dysponujemy bazą lokali, które możemy zaproponować. Pomagamy ocenić potencjał lokalizacji znalezionych przez biorców licencji.
 • Pobieramy opłatę za przystąpienie do sieci w kwocie 10 000 zł netto. Opłata ta obejmuje: znalezienie lub ocena lokalizacji wskazanych przez biorcę licencji, konsultacje na etapie projektowania lokalu, wyszkolenie Kierownika bistro i całego zespołu do pracy w danej lokalizacji, pomoc w sfinansowaniu inwestycji, nadzór nad procesem budowy lokalu, pomoc po otwarciu lokalu
 • Jeżeli bistro objęte daną umową licencyjną uda się otworzyć w ciągu jednego roku od podpisania umowy to BIOWAY zwraca biorcy licencji połowę z kwoty 10 000zł –opłaty za przystąpienie do sieci.
 • Po otwarciu bistro wynagrodzenie BIOWAY ogranicza się jedynie do pobierania opłaty uzależnionej od osiąganych przez bar obrotów. Cały zysk z prowadzenia baru pozostaje własnością biorcy licencji.
 • Dodatkowa opłata dotyczy wspólnego funduszu marketingowego i zostaje spożytkowana na wspólne działania marketingowe.
 • Po podpisaniu umowy BIOWAY pomaga znaleźć odpowiednią lokalizację pod bistro, oraz przekazuje podręczniki do projektowania i budowy lokali, podręcznik do prowadzenia wspólnej identyfikacji wizualnej, oraz podręcznik operacyjny.
 • Po podpisaniu umowy udzielenia licencji, oczekujemy od biorcy przygotowania projektu, zatrudnienia wykonawcy oraz wykonania niezbędnych prac. Prace te prowadzone są pod nadzorem BIOWAY i zgodnie z naszymi standardami.
 • Na etapie powstawania lokalu BIOWAY, dawca licencji występuje w roli doradcy, przekazując wytyczne, wszelkie niezbędne informacje oraz kontrolując realizację projektu.
 • Przed otwarciem bistro, BIOWAY szkoli biorcę licencji oraz personel niezbędny do prowadzenia baru.
 • W trakcie otwarcia bistro, BIOWAY zapewnia nadzór koordynatora.
 • Po otwarciu bistro, BIOWAY wskazuje dostawców surowców i towarów handlowych.
 • Biorca licencji zobowiązany jest w trakcie działalności bistro do posiadania w swojej ofercie asortymentu wskazanego przez BIOWAY
 • Biorca licencji podlega stałej kontroli realizacji zasad, na których została udzielona licencja.
 • Biorca licencji ma obowiązek dostosowania swojego bistro do nowych produktów, zmian w identyfikacji wizualnej oraz wszystkich innych obszarów działalności barów marki BIOWAY.

Nasze oczekiwania względem biorców licencji:

 • Oczekujemy pełnego zaangażowania ze strony biorcy licencji w prowadzenie bistro BIOWAY. Powinno być to główne jego zajęcie zawodowe, a nie praca dorywcza.
 • Preferujemy osoby chcące prowadzić BIOWAY wraz z innymi członkami rodzin.
 • Nie wymagamy doświadczenia w prowadzeniu gastronomii.
 • Mile widziane jest posiadanie doświadczenia w zarządzaniu personelem.
 • Nie wymagamy, aby biorcy licencji osobiście stosowali dietę wegetariańską, wegańską - zachęcamy do zmiany przyzwyczajeń, ale nie zmuszamy do tego.
 • Nie mamy preferencji co do wieku i stanu cywilnego biorców licencji.
 • W zależności od lokalizacji i stanu technicznego lokalu, stworzenie bistro BIOWAY kosztuje od 200 000zł do 500 000 zł. Zdarzają się również bardziej kapitałochłonne inwestycje. Górnej granicy kosztów niestety nie ma. Dla uproszczenia można przyjąć, iż stworzenie lokalu wymaga zainwestowania około 2 000 zł na każdy metr kwadratowy restauracji. Powyższa kwota uwzględnia nakłady na adaptację lokalu oraz jego wyposażenie. Z naszego doświadczenia wynika jednak, iż tę kwotę można znacząco zmniejszyć, angażując się w szczegóły powstawania lokalu i dokładnie nadzorując proces inwestycyjny. Dużo zatem zależy od samego biorcy licencji.
 • Minimalna kwota, którą powinien dysponować biorca licencji to 200 000zł. Pozostałą kwotę może pomóc sfinansować BIOWAY w formie dotacji, kredytu lub leasingu.
 • W przypadku braku wystarczających środków należy posiadać zdolność kredytową, oraz zabezpieczenie ewentualnego kredytowania.
 • Nie mamy wymagań co do posiadanego przez biorców licencji wykształcenia.
 • Nie mamy również wymagań, co do posiadanego przez biorców licencji doświadczenia zawodowego.

Nasze oczekiwania względem potencjalnych lokalizacji bistr BIOWAY:

 • Miasta powyżej 80 tys. mieszkańców
 • Lokalizacje przy głównych ulicach handlowych. Mogą to być zarówno ruchliwe ciągi piesze, jak i główne ciągi ruchu kołowego.
 • Lokalizacje w centrach handlowych (galerie posiadające przynajmniej 100 lokali handlowych).
 • Optymalna powierzchnia lokalu to ulicznego to 150 do 200 m².
 • Optymalna powierzchni lokalu położonego w strefie food cort galerii handlowej to 50-60 m².
 • Mile widziane są lokalizacje narożne.
 • Preferujemy posiadanie lokalu na podstawie umowy najmu lub dzierżawy na okres określony - przynajmniej 10 lat.

BIOWAY zastrzega sobie prawo nie odpowiadania na zapytania dotyczące możliwości udzielenia franszyzy w przypadku gdy uzna, iż dostarczone dane nie są wystarczające lub opisana lokalizacja nie spełnia oczekiwań, jak również bez podania przyczyny z innych powodów.

Skontaktuj się ws franczyzy BIOWAY