Konkurs #CZASNABIOWAY

BIOWAY Polska Sp. z o.o. Ul. Dmowskiego 11f 80-243 Gdańsk

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem akcji CZAS NA BIOWAY jest firma BIOWAY POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Dmowskiego 11f, o numerze NIP 957-107-59-58 (dalej zwana „Organizatorem”).

1.2. Akcja organizowana jest na zasadach określonych przedmiotowym Regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

1.3. Regulamin akcji jest dostępny na stronie internetowej BIOWAY (www.bioway.pl) przez cały okres trwania akcji.

1.4. Uczestnikiem akcji może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

1.5. W akcji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu.

1.6 Konkurs skierowany jest do klientów bistro BIOWAY na terenie całej Polski.

2. WARUNKI OGÓLNE

2.1 W akcji mogą wziąć udział osoby, które odwiedzą bistro BIOWAY w trakcie trwania akcji, wykonają zdjęcie zakupionego dania, dania na wynos lub deseru oraz umieszczą je na swoim koncie na Instagramie w relacji lub aktualnościach.

2.2. Aby zdjęcie wzięło udział w konkursie musi być opatrzone hashtagiem: #CZASNABIOWAY oraz odnośnikiem do oficjalnego konta BIOWAY: @bioway.pl.

2.3. Zdjęcia mogą być wykonane w lokalu oraz poza nim.

2.4. Jeden Gość może umieścić więcej niż jedno zdjęcie dania na swoim koncie na Instagramie.

2.5. W konkursie biorą udział wyłącznie zdjęcia umieszczone na publicznych profilach aplikacji Instagram.

2.6. Nagradzane opinie wybierane będą pod względem zaangażowania i kreatywności.

2.7. Przystąpienie do akcji oraz do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad. Uczestnictwo w akcji jest dobrowolne.

3. OBSZAR, NA KTÓRYM URZĄDZANA JEST AKCJA

3.1. Akcja #CZASNABIOWAY przeprowadzana jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

4. CZAS TRWANIA AKCJI

4.1. Akcja obowiązuje od 20.05.2019 do 02.06. 2019 godz. 00:00.

4.2. Konkurs zostanie rozstrzygnięty 03.06.2019 r.

5. NAGRODY W KONKURSIE

5.1. W konkursie przyznawane są następujące nagrody:

  • 1. Miejsce: 3 vouchery na kwotę 20zł każdy (w sumie 60zł) do wykorzystania w BIOWAY w całej Polsce.
  • 2. Miejsce: 2 vouchery na kwotę 20zł każdy (w sumie 40zł) do wykorzystania w BIOWAY w całej Polsce.
  • 3. Miejsce: 1 voucher na kwotę 20zł do wykorzystania w BIOWAY w całej Polsce

6. SPOSÓB I TERMIN OGŁASZANIA WYNIKÓW ORAZ WYDAWANIA NAGRÓD

6.1. Zwycięzcy konkursu zostaną ogłoszeni 03.06.2019r. poprzez post na Instagramie organizatora @bioway.pl

6.2.Nagrody zostaną wysłane do laureatów pocztą tradycyjną w terminie do 7 dni roboczych od zgłoszenia przez laureata adresu pocztowego właściwego do przesłania nagrody.