REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „Penne pesto + ciasto za 19 zł"

  1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji promocji „Penne Pesto + ciasto (19zł)” obowiązującej w bistrach BIOWAY zwanej w dalszej części „Promocją”.
  2. W ramach Akcji BIOWAY ustala cenę 19,00 zł za zestaw jednej sztuki dania głównego penne pesto z jedną sztuką dowolnego ciasta/muffin /cynamon rolls z dostępnych tego dnia.
  3. Akcja obowiązuje od 1 maja 2018 do 15 maja 2018 roku.
  4. Osoba chcąca skorzystać z promocji powinna o tym ustnie poinformować ekspedienta BIOWAY.
  5. W bistrach BIOWAY MIX penne pesto nie może przekroczyć wagi 400g. W przypadku przekroczenia tej wagi, zostanie naliczona kwota do dopłaty, zgodna z cennikiem obowiązującym w danym bistro.
  6. W bistrach BIOWAY MIX jeżeli osoba będzie chciała skorzystać z Promocji, a akurat nie będzie dostępnego Penne Pesto, promocja będzie mogła być uwzględniona z innym daniem (do wagi 400g). W przypadku przekroczenia tej wagi, zostanie naliczona kwota do dopłaty, zgodna z cennikiem obowiązującym w danym bistro.
  7. Niniejsza promocja nie może być łączona z innymi promocjami.
  8. Promocja nie obowiązuje w zamówieniach na dowóz i wynos.
  9. BIOWAY Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odmówienia udziału w promocji dowolnej osobie, w dowolnym momencie bez podania przyczyny.