REGULAMIN Promocji Studencki Starter (Kupon - 10 zł)

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji promocji „KUPON -10 PLN” obowiązującej w bistrach BIOWAY zwanej w dalszej części „Akcją”.
 2. W ramach Akcji BIOWAY przy zakupie dań za kwotę wskazaną na KUPONIE (25 zł), jego okazicielowi rachunek zostanie pomniejszony o kwotę 10 zł.
 3. Osoba chcącą skorzystać z oferty powinna okazać odpowiedni oryginał KUPONU uprawiający do wzięcia udziału w promocji.
 4. KUPON ważny jest tylko i wyłącznie przy okazji zakupu. Nie uprawnia do otrzymania darmowego dania bez jednoczesnego zakupu.
 5. Obniżka ceny oferowana w ramach niniejszej Akcji dotyczy tylko świeżych dań głównych produktów w barach BIOWAY. Promocja nie dotyczy pozostałego asortymentu, a w szczególności: kawy, herbaty, napojów butelkowanych i przekąsek konfekcjonowanych.
 6. Niniejsza promocja nie może być łączona z innymi promocjami.
 7. Promocja nie obowiązuje w zamówieniach na dowóz.
 8. W przypadku wątpliwości, co do zaliczenia danego dania do grupy dań głównych ostateczną decyzję w tej kwestii podejmuje Kierownik baru, lub inny zastępujący go pracownik BIOWAY.
 9. Jedna osoba może wykorzystać tylko jeden KUPON, tylko w jednym z bistro BIOWAY biorących udział w Akcji.
 10. KUPON ważny jest we wszystkich bistrach BIOWAY chyba że napis na nim stanowi inaczej.
 11. Każdy KUPON ma określony termin ważności, który widnieje na kuponie.
 12. BIOWAY Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odmówienia udziału w promocji dowolnej osobie, w dowolnym momencie bez podania przyczyny.