Zamów
online

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „Walentynki 2018”

1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji promocji „Walentynki 2018!” obowiązującej w lokalach BIOWAY i BIOWAY MIX zwanej w dalszej części „Akcją”.

2. Akcja obowiązuje w dniu 14.02.2018 we wszystkich bistrach BIOWAY i BIOWAY MIX.

3. W ramach Akcji, BIOWAY obniży cenę dań głównych o 50% w przypadku gdy w: a) w BIOWAY na rachunku znajdą się dwa dania główne. b) w BIOWAY MIX zakup dań głównych przekroczy 40 zł.

4. Osoba chcącą skorzystać z oferty powinna przed złożeniem zamówienia ustnie poinformować ekspedienta o chęci skorzystania z promocji.

5. Promocja dotyczy wyłącznie osób, które do baru przyszli w parze ze swoją sympatią, chłopakiem/dziewczyną, mężem/żoną. Promocja uwzględnia pary jednopłciowe.

6. Promocja dotyczy tylko świeżych dań głównych w barach BIOWAY i BIOWAY MIX. Promocja nie dotyczy pozostałego asortymentu, a w szczególności: deserów, zup, napojów butelkowanych i przekąsek konfekcjonowanych.

7. Promocja nie dotyczy zakupów „na wynos” i „na dowóz”.

8. Niniejsza promocja nie może być łączona z innymi promocjami.

9. Dania które otrzymuje się w ramach promocji nie można wymienić na gotówkę.

10. W przypadku wątpliwości, co do zaliczenia danego dania do grupy dań głównych ostateczną decyzję w tej kwestii podejmuje Kierownik baru, lub inny wskazany przez zastępujący go pracownik BIOWAY.

11. Ekspedient ma prawo odmówić udziału w promocji dowolnej osobie bez podania przyczyn.