Akcja WIELKI TEST SMAKU

BIOWAY Polska Sp. z o.o. Ul. Wały Jagiellońskie 34 80-853 Gdańsk

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem akcji WIELKI TEST SMAKU jest firma BIOWAY POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Wały Jagiellońskie 34, o numerze NIP 957-107-59-58 (dalej zwana „Organizatorem”).

1.2. Akcja organizowana jest na zasadach określonych przedmiotowym Regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

1.3. Regulamin akcji jest dostępny na stronie internetowej BIOWAY (www.bioway.com) oraz w grupie na Facebooku, przez cały okres trwania akcji.

1.4. Uczestnikiem akcji może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która jest członkiem grupy „BIOWAY of life!” na Facebooku.

1.5. W akcji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu.

1.6 Konkurs skierowany jest do klientów bistro BIOWAY na terenie całej Polski.

2. WARUNKI OGÓLNE

2.1 W akcji mogą wziąć udział osoby, które dołączyły do grupy „BIOWAY of life!” na Facebooku. W każdy poniedziałek miesiąca, począwszy od 2. lipca, wybierane jest jedno danie, na które każdy klient może otrzymać zniżkę, po ukazaniu na telefonie lub innym urządzeniu mobilnym grafiki z hasłem #BIOtester (grafika znajduje się w grupie #BIOWAY of life!” na Facebooku). Okazanie konkursowej grafiki #BIOtester, zobowiązuje kasjera do udzielenia zniżki w wysokości 20%.

2.2. Rabat obowiązuje od poniedziałku w którym ogłaszane jest danie tygodnia – przez cały tydzień, aż do kolejnego poniedziałku, kiedy to inne danie staje się daniem tygodnia.

2.3. Zniżka dotyczy jednego, konkretnego dania, ogłoszonego w każdy poniedziałek lipca w grupie na Facebooku o nazwie „BIOWAY of life!”. Rabat nie dotyczy napojów, deserów czy innych dań z menu.

2.4. Rabat - udzielony za okazaniem grafiki #BIOtester- nie łączy się z innymi rabatami i zniżkami.

2.5. Zniżka może być wykorzystana przez jednego klienta tylko jeden raz w tygodniu.

2.6. Członek grupy „BIOWAY od life!”, uczestnik akcji WIELKI TEST SMAKU, może również dobrowolnie wziąć udział w konkursie połączonym z akcją.

2.7. Konkurs polega na wyrażeniu swojej opinii dotyczącej dania tygodnia. Aby opinia brała udział w konkursie klient zobowiązany jest umieścić ją w odpowiednim przygotowanym do tego celu poście w grupie na Facebooku. Pierwszy post konkursowy zbierający opinię, pojawi się w grupie „BIOWAY of life!” 9.07.2018 r., a kolejne w następujące poniedziałki miesiąca. Opinię umieszczane pod innymi postami, nie biorą udziału w konkursie.

2.8. Nagradzane opinie wybierane będą pod względem zaangażowania: wartościowość oceny pod względem treści, kreatywność, opublikowanie fotografii dania tygodnia, umieszczenia postów w mediach społecznościowych klienta itp.

2.9. Akcja WIELKI TEST SMAKU wraz z konkursem, mogą zostać przedłużone o kolejne miesiące.

2.10. Przystąpienie do akcji oraz do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad. Uczestnictwo w akcji jest dobrowolne.

3. OBSZAR, NA KTÓRYM URZĄDZANA JEST AKCJA ORAZ KONKURS

3.1.Akcja WIELKI TEST SMAKU oraz konkurs przeprowadzany jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

4. CZAS TRWANIA AKCJI I KONKURSU

4.1. Akcja rozpoczyna się z dniem 2.07.2018 r., natomiast pierwszy post konkursowy zbierający opinie pojawi się po upływie tygodnia tj. 9.07.2018 r.

4.2. Planowany czas trwania akcji i konkursu to 2.07. - 6.08.2018 r.

4.3. Akcja Wielki Test Smaku wraz z konkursem, mogą zostać przedłużone o kolejne miesiące.

5. NAGRODA W KONKURSIE

5.1. W konkursie przyznawana jest następujące nagroda: - dwa vouchery na kwotę 20zł, po jednym dla dwóch członków grupy „BIOWAY of life!” których opinia zostanie uznana za najbardziej wartościową.

6. MIEJSCE I TERMIN KONKURSU

6.1. Wybór zwycięzcy w ramach Konkursu odbywał się będzie w kolejne poniedziałki miesiąca lipca tj. 9. 07.; 16. 07.; 23. 07.; 30. 07.; oraz pierwszy poniedziałek sierpnia 6. 08. 2018 r. , a dokona go Organizator konkursu.

7. SPOSÓB I TERMIN OGŁASZANIA WYNIKÓW

7.1. Zwycięzcy konkursu zostaną ogłoszeni w wymienionych w punkcie 6.1. terminach w przeznaczonym do tego poście na Facebooku w grupie „BIOWAY of life!”.

8. MIEJSCE I TERMIN WYDAWANIA NAGRÓD

8.1. Laureaci zobowiązani są do kontaktu w wiadomości prywatnej z fanpage @BIOWAY, w celu przedstawienia informacji z którego punktu stacjonarnego bistro BIOWAY życzą sobie odebrać voucher prezentowy.