BIOWAY POLSKA Sp. z o.o.

ul. Dmowskiego 11f

80-243 Gdańsk

NIP: 9571075958

REGON: 360206576


Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS Nr: 0000547220. Wysokość kapitału zakładowego spółki: 1.000.000,00 PLN


Dane adresowe poszczególnych barów w zakładce Nasze bary.