Karta Lojalnościowa BIOWAY

BIOWAY POLSKA Sp. z o.o. ul. Dmowskiego 11f 80-243 Gdańsk

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady promocji („Akcji”) „Karta Lojalnościowa” obowiązującej w lokalach BIOWAY.
 2. Organizatorem Akcji jest BIOWAY POLSKA Sp. z o.o., ul. Dmowskiego 11f, 80-243, Gdańsk.
 3. Akcja trwa od 02.01.2019 do 31.12.2019.
 4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 02.01.2019 roku i obowiązuje do odwołania.
 5. Akcja polega na zbieraniu stempli na specjalnie przygotowanej i wydawanej przy okazji pierwszego zakupu Karcie Lojalnościowej.
 6. Udział w Akcji brać mogą Goście, dokonujący zakupu dowolnego asortymentu w lokalach BIOWAY za minimum 20 zł brutto.
 7. Karty Lojalnościowe (do zbierania stempli) są wydawane przez obsługę klientom spełniających wymogi określone w pkt. 6.
 8. W momencie wydania Karty Lojalnościowej posiadacz karty otrzymuje pierwszy stempel.
 9. Kolejne stemple są przyznawana za dowolny zakup o wartości minimum 20 zł brutto.
 10. Karta Lojalnościowa uprawnia jej posiadacza do zbierania stempli w lokalach BIOWAY i BIOWAY MIX.
 11. W przypadku wielokrotności wartości zakupu klient otrzymuje wielokrotność stempli tzn.: przy zakupie za kwotę 40 zł brutto klient otrzymuje 2 stemple, itd.
 12. Stempel przybija sprzedawca na Karcie Lojalnościowej tylko w momencie zakupu. Nie ma możliwości przybijania stempla w terminie późniejszym – np. za okazaniem paragonu.
 13. Niniejsza promocja nie może być łączona z innymi promocjami.
 14. Niniejsza promocja nie uzwględnia dań zamawianych "na dowóz".
 15. Karty nie są wydawane, a stemple nie są przyznawane dla zakupów realizowanych z rabatami, a w szczególności: zniżką dla uczniów i studentów, zniżką za zakup zestawu, promocją Drugie Danie Gratis, promocją BON – 10 zł. Akcja nie dotyczy również Kart Pracowniczych, Kart Podarunkowych, Kart VIP i innych akcji promocyjnych prowadzonych w lokalach BIOWAY.
 16. Z Kart Lojalnościowych nie mogą korzystać pracownicy BIOWAY oraz ich rodziny.
 17. W przypadku wątpliwości, co do zaliczenia danego zakupu do zakupów pozwalających wziąć udział w Akcji (do otrzymania stempla) ostateczną decyzję w tej kwestii podejmuje Kierownik bistro, lub inny zastępujący go pracownik BIOWAY.
 18. Zebranie sześciu pieczątek na Karcie Lojalnościowej uprawnia jej posiadacza do otrzymania jednego dowolnego dania w cenie 1 grosz (słownie: jeden grosz). W ramach promocji można za 1 grosz zakupić dowolne danie główne z menu BIOWAY, a w barach BIOWAY MIX dania o pierwotnej wartości do 20 zł.
 19. Jako promocyjne danie za 1 grosz nie mogą być wydawane: zupy, napoje świeże i butelkowane, soki oraz artykuły typu fitsweet, ksylitol, itp.
 20. Dania które otrzymuje się w ramach promocji nie można wymienić na gotówkę.
 21. Odbiór dania musi nastąpić do dnia 31.12.2019 roku. Po tej dacie klient traci jakiekolwiek prawa wynikające z posiadania Karty Lojalnościowej.
 22. Karta Lojalnościowa jest własnością Bioway Polska Sp. z o.o. i zostaje odebrana klientowi w momencie wydania dania promocyjnego.
 23. Bioway Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu w zakresie uprawnień przysługujących posiadaczom Karty Lojalnościowej w każdym momencie trwania Akcji,
 24. Bioway Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do unieważnienia poszczególnych, lub wszystkich Kart Lojalnościowych i/lub pieczątek w każdym czasie, bez podania przyczyny.

Zespół BIOWAY.